Obaly a recyklácia

Obaly majú nezastupiteľnú úlohu pri bezpečnej doprave našich nápojov k zákazníkom a spotrebiteľom. Akonáhle sa nápoj z obalu spotrebuje, stáva sa obal cennou surovinou pre recykláciu.

Snažíme sa redukovať vplyv našich obalov na životné prostredie vďaka:

ENVI-PAK

Naša spoločnosť plní svoje nápoje do rôznych druhov obalov podľa preferencií našich spotrebiteľov – od sklenených fliaš a alumíniových plechoviek až po kombinované či plastové obaly. Za dôležitý prvok ochrany životného prostredia považujeme triedenie a recykláciu týchto obalov, a preto sú všetky obaly našich výrobkov bez výnimky recyklovateľné. Odpad z obalov tvorí v komunálnom odpade približne 30 %. Naším cieľom je naplnenie európskej smernice 94/62 EC o obaloch a obalových odpadoch, ktorá ukladá členským štátom EÚ limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov.

Povinnosti v tejto oblasti si plníme v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, na vzniku ktorej sme sa podieľali. ENVI-PAK plní v mene našej spoločnosti záväzné limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov s veľkou rezervou. A má na to dôvod, veď v 8 z 10 prípadov sa dá vzniknutý odpad separovať a následne recyklovať. Napríklad z tridsiatich PET fliaš sa dá vyrobiť fleecová bunda. ENVI-PAK je zároveň prevádzkovateľom systému ZELENÉHO BODU na Slovensku, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta medzi obyvateľmi. Symbol „ZELENÝ BOD“, ktorý nájdete aj na všetkých našich výrobkoch, znamená, že aj naša spoločnosť participuje na rozvoji tohto systému a zodpovedne pristupuje k životnému prostrediu.

Obaly a recyklácia

Znižovanie množstva a hmotnosti používaných obalov

Znižovanie hmotnosti obalov je najúčinnejšou cestou, ak môžeme znižovať ich ekologický dopad. Menšie množstvo materiálu má pozitívny efekt v celom reťazci: od výroby cez dopravu až po ukladanie odpadu či jeho recykláciu.

V poslednej dobe sme napríklad začali používať tzv Ultra-Glass bottle - vratnú sklenenú fľašu, ktorá je oproti tej pôvodnej o tretinu ľahší. Používa sa nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj v ďalších 16 krajinách skupiny Coca-Cola Hellenic.

Zvyšovanie podielu recyklovaného materiálu v našich obaloch

Naše obaly sa vyrábajú predovšetkým z recyklovateľných materiálov: PET, hliník, oceľ a sklo. Znižovať ekologický dopad našich obalov môžeme teda aj používaním recyklovaných materiálov na ich výrobu. Napríklad vďaka používaniu recyklovaného hliníka môžeme pri výrobe plechoviek ušetriť až 95% energie v porovnaní s použitím nového hliníka.

Naše hliníkové plechovky a sklenené fľaše už teraz obsahujú až 60% recyklovaného materiálu. Používanie recyklovaného PET materiálu nie je tak jednoduché - hoci sú PET fľaše často recyklované, je lacnejšie a jednoduchšie ich ako materiálu použiť napríklad pri výrobe kobercov alebo v odevnom priemysle, kde sa nevyžadujú tak prísne kvalitatívne štandardy ako pri výrobe obalov pre potraviny.

V Českej republike a na Slovensku používame pri výrobe PET fliaš až 20% recyklovaného materiálu.

Zvýšenie povedomia o potrebe triedenia odpadov

Naša spoločnosť iniciovala vznik systémov Eko-kom a Envi-pak na triedenie odpadov v Českej republike a na Slovensku - a okrem toho sa skupina Coca-Cola Hellenic podieľala na vytvorenie podobných systémov v ďalších 17 krajinách.

Back to top