Sociálna zodpovednosť

Udržateľný rozvoj a sociálna zodpovednosť znamená taký prístup, ktorý dokáže uspokojovať potreby súčasnej doby, ale zároveň pri tom neohrozuje schopnosť budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby.

Problémy, ako je napríklad zmena klímy či nedostatok pitnej vody, sú čím ďalej naliehavejšie. Každý z nás sa musí na riešenie týchto problémov podieľať. Úloha súkromného sektora je veľmi významná - prináša inovácie, investície a podnikateľské skúsenosti. Vďaka spolupráci s vládnymi orgánmi, neziskovými organizáciami a miestnymi samosprávami môžu podniky pomáhať riešiť problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých.

ochrana vodných zdrojov

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česká a Slovenská republika usiluje o trvalo udržateľný rozvoj. Od roku 2002 pracujeme na znižovanie vplyvu našej činnosti na životné prostredie a investujeme do miestnych komunít. Spolupracujeme s mnohými organizáciami na ochranu vodných zdrojov, zvyšovanie recyklácie alebo na popularizácii aktívneho životného štýlu - pre príklad menujme našu kooperáciu so systémom Envipak.

Nejedná sa o altruizmus; tieto činnosti sú dobré aj pre naše podnikanie. Vďaka tomu, že redukujeme naše environmentálne vplyvy, napríklad množstvo vody použitej na výrobu jedného litra nápoja, znižujeme aj naše krátkodobé náklady a dlhodobé riziká a sme tak čoraz efektívnejšie.