Naši zákazníci

Na vysvetlenie - v našom obchodnom žargóne rozlišujeme medzi spotrebiteľmi a zákazníkmi. Spotrebiteľom je konečný konzument nápojov, zatiaľ čo zákazník je obchodný partner prostredníctvom, ktorého predávame naše výrobky práve spotrebiteľom.

Naši zákazníci

Na Slovensku a v Českej republike máme uzavreté obchodné vzťahy približne s 60 000 partnermi. Aby sme splnili očakávania, naše podnikanie je zamerané na neustále zlepšovanie ponuky tovaru a služieb. Tým sa snažíme prispievať k väčšiemu profitu zákazníkov. Orientáciu na zákazníka a spoluprácu s ním vnímame ako základný predpoklad nášho úspechu na slovenskom a českom trhu.

V rámci obchodnej siete spoločnosti Coca-Cola v Slovenskej republike prevádzkujeme tri obchodné centrá, prostredníctvom ktorých ďalej zásobujeme výrobkami obchodných partnerov a prostredníctvom nich aj našich spotrebiteľov.

Back to top