Naše poslanie

My, zamestnanci spoločnosti Coca-Cola Hellenic, budeme poskytovať osvieženie našim spotrebiteľom, partnermi našim zákazníkom, vytvárať hodnoty pre našich akcionárov a obohacovať život miestnych komunít.

 

Naše poslanie

Naša vízia

Naša vízia je byť nespochybniteľnou jednotkou na každom trhu. Dosiahneme toho: 

 • Rozvojom našich zamestnancov 
 • Dosiahnutím výborných partnerských vzťahov so zákazníkmi a spokojnosťou spotrebiteľov 
 • Vyhľadávaním nových príležitostí 
 • Budovaním a využívaním vynikajúcich schopností celej organizácie 
 • Výbornými výsledkami v dosažiteľnosti nášho tovaru, jeho dostupnosti, cenovej prijateľnosti a aktivácii trhu 
 • Neustálou optimalizáciou našich nákladov 
 • Budeme konať s plnou zodpovednosťou tak, aby sme zabezpečili dlhodobú udržateľnosť nášho podnikania, lokálnych komunít a celého sveta, v ktorom žijeme

Naše poslanie

Naše hodnoty 

 Konať vždy bezúhonne a dodržiavať svoje záväzky 

 • Pracovať s nadšením pre vynikajúce výsledky 
 • Ísť za víťazstvom ako jeden tím 
 • Zabezpečiť našim zamestnancom rozvoj všetkých ich schopností a zručností 
 • Ku každému sa chovať otvorene, čestne a s rešpektom

Naša vízia a hodnoty v praxi

 Naším cieľom je poskytovať osvieženie našim spotrebiteľom, byť dobrým obchodným partnerom našich zákazníkov, chrániť životné prostredie a podporovať miestne komunity.

Je pre nás dôležité, že jednáme zodpovedne preto, aby sme zabezpečili udržateľný rozvoj pre našu spoločnosť, naše okolie a pre krajiny, v ktorých pôsobíme. Spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská a Česká republika považujeme za miestnu firmu, ktorá vyrába nápoje v českých a slovenských podnikoch a distribuuje ich na český a slovenský trh. Našimi dodávateľmi sú predovšetkým domáce české a slovenské spoločnosti a v našich závodoch a pobočkách pracujú miestni ľudia.

Rovnako ako všetci členovia skupiny Coca-Cola Hellenic sa cítime byť zaviazaní k tomu, aby sme konali spoločensky zodpovedným a aktívnym spôsobom a aby sme pracovali na zavádzaní relevantných postupov v každej činnosti nášho podnikania.

Back to top