Novinky a média

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česká a Slovenská republika podniká transparentným a etickým spôsobom, v súlade s miestnymi a medzinárodnými predpismi a normami av súlade s naším vlastným záväzkom priamej a čestnej komunikácie.

Novinky a média

So zainteresovanými stranami komunikujeme prostredníctvom tlačových správ, exkurzií, magazínov atď., ako aj prostredníctvom dokumentov zverejnených našou materskou spoločnosťou Coca-Cola Hellenic.

Novinky a média

Najnovšie správy

1. 12. 2016
Oznámenie o zmene názvu spoločnosti a fúzia
13. 10. 2016
Oznámenie o cezhraničnom zlúčení
21. 12. 2016
Správa o sociálnej odpovednosti za rok 2015

Udalosti

...
...
CSR Report
Chcete vediet viac? Stiahnite si naše Správy o sociálnej zodpovednosti našej spoločnosti vo formáte PDF.