Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky

CCHBC Vseobecne obchodne podmienky v2016 SK.pdf 

CCHBC Vseobecne obchodne podmienky v2016 EN.pdf

Zásady spolupráce s dodávateľmi

SK_Coca-Cola Hellenic_Zásady spolupráce s dodávatelmi_v2015_SK.pdf

Supplier Guiding Principles

Coca-Cola Hellenic_Supplier Guiding Principles_EN.pdf

 

Správa o sociálnej odpovednosti spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika 2015

VZ 2015 SK.pdf


Správa o sociálnej odpovednosti spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika 2014

VZ 2014 SK.pdf

 

Správa o sociálnej odpovednosti spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika 2013

VZ 2013 SK.pdf


Správa o sociálnej zodpovednosti spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika 2012 (5,3 MB)

CSR report 2012

 

Polročný výkaz spoločnosti Coca-Cola HBC SR o percentuálnom podiele predaja vybratých potravin podľa krajín pôvodu na obrate – 1. polrok 2013. Výkaz  pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.     

Coca-Cola HBC SR_I.Q.2013_podiel predaja potravin.pdf

 

Správa o sociálnej zodpovednosti spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika 2011 (5,1 MB)

 Správa o sociálnej zodpovednosti 2011

 

Správa o sociálnej zodpovednosti spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika 2010 (24 MB)

Správa o sociálnej zodpovednosti 2010

 

Správa o sociálnej zodpovednosti spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika 2009 (4 MB)

Správa o sociálnej zodpovednosti 2009 

Správa o sociálnej zodpovednosti spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika 2008 (4 MB)

Správa o sociálnej zodpovednosti 2008

 

Správa o sociálnej zodpovednosti spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika 2007 (6 MB)

Správa o sociálnej zodpovednosti 2007

Back to top

Σχετικές Συνδέσεις