Čo vám ponúkame

Čo vám ponúkameČo vám ponúkame

Naše produkty

 • Neobmedzená konzumácia nápojov na pracovisku
 • Zamestnanecký odber produktov spoločnosti
 • Zvýhodnený nákup ďalších výrobkov

Naše produkty

Vzdelávanie a osobný rozvoj

 • Prepracovaný vstupný program a individuálny program adaptácie pre nové kolegyne a kolegov (tzv. Orientation & Induction Program)
 • Vzdelávanie a rozvoj podľa individuálneho plánu (Individual Development Plan)
 • Vzdelávanie, interné a externé školenia, koučing
 • Pravidelné hodnotenie a spätná väzba

Vzdelávanie a osobný rozvojVzdelávanie a osobný rozvoj

Voľný čas 

 • Príspevky zo sociálneho fondu (zamestnanecká rada rozhoduje o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu napr. príspevok na regeneráciu pracovnej sily, príspevok na vecné dary...)
 • Doplnkové dôchodkové poistenie – príspevok 2%, v rizikových pracoviskách 4% ( napr. závod v Lúke)
 • Zvýhodnené volania v rámci programu benefitCALL

Voľný čas Voľný čas

Vybavenie pre výkon práce

 • Mobilný telefón, notebook, automobil aj na súkromné účely – variabilné podľa pozície
 • Jedáleň so samoobsluhou v Bratislave a Lúke alebo príspevok na stravovanie

Akcie

Back to top