Osobný rozvoj a vzdelávanie

Prečo je pre nás rozvoj ľudí tak dôležitý? Prečo do neho toľko investujeme?

Chceme, aby sa každý cítil hneď od začiatku súčasťou našej spoločnosti a aby vedel, že nám na ňom záleží. Staráme sa o rozvoj každého zamestnanca. Predpokladom je veľké nadšenie, chuť a vôľa pracovať sám na sebe.

Osobný rozvoj...... a vzdelávanie

Nový zamestnanec:

Prvý pracovný deň čaká našich nových kolegov tzv. orientačný deň, čo je jednodňové adaptačné stretnutie s cieľom poskytnúť základné informácie o spoločnosti, jednotlivých oddeleniach a štruktúre firmy a stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú špecialisti alebo vedú tím. Každý z nich potom podľa pracovnej pozície dostane individuálny plán zaškolenia. Čo je cieľom zaškolenia?

  • Poznať spoločnosť, kolegov a procesy
  • Zaučenie sa do novej pozície
  • Získanie vedomostí o možných rizikách spojených s prácou

Po skúšobnej dobe:

Každý zamestnanec si spolu so svojim nadriadeným nastaví pracovné ciele a tréningový plán.

Ďalší rozvoj

Osobný rozvoj

Osobný rozvoj v Coca-Cole nie je len o školení, ale najmä o získavaní skúseností priamo v práci či vďaka pracovným projektom. Veľmi intenzívne budujeme koučingovú kultúru, a preto veľa z nás využíva interných alebo externých koučov pre svoj rozvoj a pre rozvoj svojich podriadených. Koučing prebieha formou individuálnych stretnutí s koučom, ktorých cieľom je pomôcť koučovanému v dosiahnutí jeho pracovných a/alebo osobných cieľov.

Ochutnávka našich tréningov:

TréningyTréningy

  • Komunikačné zručnosti
  • Passion to Lead
  • Time management
  • Predajné zručnosti
  • Prezentačné zručnosti
  • Spätná väzba

Back to top