News

21. 12. 2016

Správa o sociálnej odpovednosti Coca-Cola HBC SR za rok 2015

Správa o sociálnej odpovednosti CC HBC SR za rok 2015

Spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská republika vydáva již desiatou Správu o sociálnej  odpovednosti. 
V Správe nájdete informácie o tom:

  • ako podnikáme,
  • ako pomáháme chrániť životné prostredie,
  • ako dodžiavame etické štandardy,
  • aké pracovné prostredie ponúkame našim zamestnancom,
  • ako vyzerá naša práca s komunitami,
  • ako podporujeme regióny, v kterých podnikáme.
Naša spoločnosť sa snaží byť vo svojom podnikaní odpovedná, ohľaduplná a prospešná svojmu okoliu. Spoločensky odpovedné správanie nevnímame len ako svoju povinnosť, ale aj ako niečo, čo nás teší a dáva našej práci hlbší zmysel.

Sme radi, že sa s Vami môžeme o tieto pozitívne informácie podeliť na stránkach Správy o sociálnej odpovednosti za rok 2015: