Naši zákazníci

Naši zákazníci

 

Na Slovensku a v Českej republike spolupracujeme s viac ako 60.000 zákazníkmi, ktorým ponúkame nielen nealkoholické nápoje, ale aj široké špektrum služieb, ktoré navyšujú komfort pri predaji tovaru konečným spotrebiteľom, a tým pomáhajú predajcom v ich podnikaní.

viac

Sociálna zodpovednosť

Naša Správa o sociálnej zodpovednosti ukazuje hodnoty, v ktoré veríme, hovorí o výsledkoch, ktoré sme dosiahli a principoch, ktoré uplatňujeme v našom podnikaní každý deň.

 

Csr report  

viac

Chcete sa k nám pridať?

Kariéra u nás

 

Na týchto stránkach si môžete prečítať viac informácií o našich pracovných príležitostiach, o osobnom rozvoji a vzdelávaniu, o tom, čo ponúkame.

viac 

Obaly a ich recyklácia

Obaly a ich recyklácia

Naša spoločnosť je výrobcom rôznych druhov obalov podľa preferencií našich spotrebiteľov – od sklenných fliaš a hliníkových plechoviek až po kombinované alebo plastové obaly. Všetky tieto obaly sú bez výnimky recyklovateľné. Za dôležitý prvok ochrany životného prostredia preto považujeme triedenie a recykláciu týchto obalov. Cieľom je naplnenie európskej smernice 94/62 EC o obaloch a obalových odpadoch. Povinnosti v tejto oblasti si plníme v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, na vzniku ktorej sme sa podieľali.

viac

Sociálna zodpovednosť

Danube DayV júni v roku 1994 Sofii bol zástupcami podunajských krajín EÚ podpísaný „Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja“. Pri príležitosti 10. Výročia podpísania dohovoru vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) 29. jún za „Danube Day - Deň Dunaja“. S pribúdajúcim počtom zmluvných strán, ktoré dohovor podpísali, sa Deň Dunaja stal najväčším riečnym festivalom. Jeho stálymi partnermi sú OSN, UNEP, UNESCO, IAAE. „Deň Dunaja“ – medzinárodný projekt o rieke, ktorá je symbolom integrovanej Európy a tradičnej spolupráce 13 podunajských štátov v oblasti ochrany životného prostredia, hospodárstva, obchodu, vedy a techniky, kultúry a športu. Osláv Dňa Dunaja sa každý rok zúčastňuje viac ako 81 milión ľudí v 13 krajinách povodia Dunaja. A Coca-Cola u toho nesmie chýbať. viac